Jäseneksi liittyminen
Jäsenyyden päättyminen

  • Jäsenen, joka haluaa erota seurasta, on tehtävä kirjallinen ilmoitus seuran johtokunnalle, seuran puheenjohtajalle tai ilmoittaa siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten.
  • Eroaminen katsotaan tapahtuvaksi saman kalenterivuoden lopussa, jonka aikana eroamisesta on ilmoitettu. Eroava on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun.
  • Jos seuran jäsen ei täytä seuran sille määrättyjä velvoitteita tai noudata seuran tekemiä päätöksiä tai jos jäsen muutoin toimii vastoin seuran tarkoitusta tai menettelyllään huomattavasti vahingoittaa seuraa, voi johtokunta erottaa jäsenen seuran jäsenyydestä.


_