CMAS S2

Snorkkelisukelluskurssi
CMAS** Snorkel diver

Snorkkelisukelluskurssi alkoi tammikuussa 2020.

Nuorisovastaava hoitaa yhteydenpidon.

Koulutus on Sukeltajaliitto ry:n voimassaolevan snorkkelisukelluskurssin koulutusohjelman mukainen.

Kurssin tavoite

Snorkkelisukelluskurssin hyväksytysti läpäissyt sukeltaja hallitsee perusvälinetekniikat. Hänellä on valmius tehdä snorkkelisukelluksia avovedessä noin 10 metrin syvyyteen asti kurssiolosuhteita vastaavissa tai paremmissa olosuhteissa.

Pääsyvaatimukset

  • GummiWihdan ja Sukeltajaliiton jäsenyys
  • vähintään 10-vuoden ikä
  • alle 18-vuotiaalta huoltajan kirjallinen suostumus
  • uimataito (200m)
  • kurssille pääsy ei edellytä alempien snorkkelisukellusluokitusten suorittamista
  • kurssi on suoritettava loppuun 12 kuukauden sisällä sen aloittamisesta

Kurssin sisältö

  • teoriaopetus 6 kertaa, sisältäen teoriakokeen
  • allasopetus 6 kertaa
  • avovesiopetus 1 avovesipäivä

Kurssilla tarvitset omat perusvälineet eli maskin, snorkkelin ja räpylät. Märkäpuku avoveteen on mahdollista saada seuralta (kokovaraus).

Kurssin hinta 80 euroa sisältää allastunnit, teoriaopetuksen, oppilaspaketin ja kortitusmaksun.

Ilmoittautumiset / tiedustelut

  • vastuukouluttaja Ville-Pekka Hämäläinen CMAS Two Star Instructor 0400 808421

Allasharjoitukset

klo 8.30 – 11.00

** seuraa kotisivujen kalenteria, nuorisovastaava ilmoittaa harjoituspäivät

Teoriakoulutus

** seuraa kotisivujen kalenteria, nuorisovastaava ilmoittaa teoriapäivät

Avovesipäivä

** 13.6.2020 Iso-Valkee