CMAS S2

Snorkkelisukelluskurssi
CMAS** Snorkel diver

Snorkkelisukelluskurssi alkoi tammikuussa 2020.

Nuorisovastaava hoitaa yhteydenpidon.

Koulutus on Sukeltajaliitto ry:n voimassaolevan snorkkelisukelluskurssin koulutusohjelman mukainen.

Kurssin tavoite

Snorkkelisukelluskurssin hyväksytysti läpäissyt sukeltaja hallitsee perusvälinetekniikat. Hänellä on valmius tehdä snorkkelisukelluksia avovedessä noin 10 metrin syvyyteen asti kurssiolosuhteita vastaavissa tai paremmissa olosuhteissa.

Pääsyvaatimukset

  • GummiWihdan ja Sukeltajaliiton jäsenyys
  • vähintään 10-vuoden ikä
  • alle 18-vuotiaalta huoltajan kirjallinen suostumus
  • uimataito (200m)
  • kurssille pääsy ei edellytä alempien snorkkelisukellusluokitusten suorittamista
  • kurssi on suoritettava loppuun 12 kuukauden sisällä sen aloittamisesta

Kurssin sisältö

  • teoriaopetus 6 kertaa, sisältäen teoriakokeen
  • allasopetus 6 kertaa
  • avovesiopetus 1 avovesipäivä

Kurssilla tarvitset omat perusvälineet eli maskin, snorkkelin ja räpylät. Märkäpuku avoveteen on mahdollista saada seuralta (kokovaraus).

Kurssin hinta 80 euroa sisältää allastunnit, teoriaopetuksen, oppilaspaketin ja kortitusmaksun. Kurssimaksu on maksettava kokonaan eräpäivään mennessä.

Ilmoittautumiset / tiedustelut

  • vastuukouluttaja Ville-Pekka Hämäläinen CMAS Two Star Instructor 0400 808421

Allasharjoitukset

klo 8.30 – 11.00

** seuraa kotisivujen kalenteria, nuorisovastaava ilmoittaa harjoituspäivät

Teoriakoulutus

** seuraa kotisivujen kalenteria, nuorisovastaava ilmoittaa teoriapäivät

Avovesipäivä

** 13.6.2020 Iso-Valkee